ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΕΡΡΥ ΤΡΥΠΗΤΗ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ

1/7/2013 μέχρι(until) 8/9/2013

ΑΠΟ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ/ FROM AMMOYLIANI

Δευτέρα έως και Σάββατο

ΚΥΡΙΑΚΗ

Monday to Saturday

SUNDAY

7.15

14.45

8.15

14.45

9.15

15.45

9.15

15.15

9.45

16.15

9.45

15.45

10.15

16.45

10.15

16.15

10.45

17.15

10.45

16.45

11.15

17.45

11.15

17.15

11.45

18.15

11.45

17.45

12.15

18.45

12.15

18.15

12.45

19.15

12.45

18.45

13.15

19.45

13.15

19.15

13.45

13.45

19.45

14.15

14.15

ΑΠΟ ΤΡΥΠΗΤΗ/FROM TRIPITI

Δευτέρα έως και Σάββατο

ΚΥΡΙΑΚΗ

Monday to Saturday

SUNDAY

7.45

9.45

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

16.15

16.45

17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

19.45

20.05

8.45

9.45

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15

16.45

17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

19.45

20.05